logo

Workshop pro studenty 3. a 5. ročníků

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve středu 15. 3. 2017 Workshop pro studenty třetích a pátých ročníků prezenční formy studia. Cílem pracovního setkání studentů a zástupců firem je představit studentům posledních ročníků bakalářského a magisterského stupně studia pracovní nabídky a možnosti spolupráce s firmami.

Na workshopu jsou vítání i studenti ostatních ročníků bakalářského a magisterského studia.

Program

Program ke stažení v PDF.

Adresář firem

Workshop úspěšně proběhl a kontakty, popř. další materiály na firmy, které vystoupily na Workshopu naleznete v ADRESÁŘI FIREM.

Kontakt

Za workshop zodpovídá:
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
tel. 733 599 960 nebo e-mail vojtesek@fai.utb.cz.